HOMOSUM Ośrodek Psychoedukacji

HOMOSUM jest organizacją zrzeszoną w Polskiej Federacji Psychoterapii.
HOMOSUM jest zarejestrowaną placówką szkolnictwa niepublicznego.
HOMOSUM posiada status niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.
HOMOSUM jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

logo HOMOSUM
http://homosum.pl/new/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.rodzinagk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/new/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.motylgk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/new/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.mostgk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/new/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.golebiegk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/new/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.drz_1000x300gk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/new/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.okna_1000x300gk-is-94.jpglink
Loading…

Nasz zespół

Zespół ośrodka HOMOSUM tworzą doświadczeni psychoterapeuci i trenerzy, psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.

21-169x250Licencjonowana psychoterapeutka The European Certificate Of Psychotherapy, licencjonowana psychoterapeutka Polskiej Federacji Psychoterapii.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par i rodzin.

Licencjonowana trenerka (The NLP Connection, The Society of Neuro-Linguistic Programming), filolog polski, nauczycielka, instruktorka teatralna.

Specjalizuje się w pracy z dramą i psychodramą oraz ustawieniach systemowych, zajęciach z zakresu artterapii i szkoleniach biznesowych. Zajmuje się także prowadzeniem grup rozwoju osobistego, szczególnie dla kobiet. 

Pracę socjoterapeutyczną i trenerską rozpoczęła w 1984 roku, ucząc się systematycznie metodyki dramy od aktorów i nauczycieli dramy z Greenwich People Theatre z Anglii.

Przez kilka lat swojej nauki i doświadczania technik dramy w różnych obszarach możliwości jej funkcjonowania zaczęła stopniowo stosować tę metodę w pracy z młodzieżą na zajęciach teatralnych i na lekcjach w liceum, gdzie pracowała jako nauczycielka. Później uczyła metody dramy nauczycieli i wychowawców, rodziców i inne osoby dorosłe zainteresowane własnym osobistym rozwojem i poszerzeniem warsztatu pracy.

Swoją pracę dramową pogłębiła, ucząc się praktycznego zastosowania psychologii na zajęciach Studium Socjoterapii i Warsztatach Pomocy Psychologicznej prowadzonych przez psychologów-trenerów treningu grupowego modelu Gestalt.

Od 1993 roku zaczęła pracować w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako pedagog, nauczyciel-terapeuta, gdzie pracowała z grupami młodzieży oraz nauczycielami i wychowawcami, prowadząc treningi rozwoju osobistego, umiejętności wychowawczych, zajęcia psychoedukacyjne.
Tam też rozpoczęła indywidualną psychoterapię z młodzieżą i dorosłymi.

Dalej uczyła się, systematycznie pogłębiając wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii w ramach modelu NLP (etapy: kurs terapeutyczny – praktyk NLP, mistrz NLP i trener NLP, a także kurs hipnozy ). Jej nauczycielami byli m.in.: dr Agnieszka Widera – Wysoczańska – psychoterapeutka, trenerka NLP, a także meta master trenerka NLP, psychoterapeuta dr Chris Hall oraz pedagog meta master trener NLP, Robert Klaus , jak również trener NLP Hermann Walbrodt – Mueller.

W latach 2006 - 2010 ukończyła cykl szkoleniowy z zakresu terapii  par i małżeństw w modelu Ericksonowskim  oraz dwuletnie studium ustawień systemowych i cykl warsztatów ustawień (według metody Hellingera).

Jej nauczycielami byli, m.i.n, Maria Marquardt z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, a także Heribert Doring-Meijer, Renate Osterrieder oraz Roland Schilling z Niemiec.

Od 1995 r. Wanda Świtała – Rak prowadzi warsztaty, treningi i szkolenia znajdujące się w ofercie Ośrodka Psychoedukacji Homosum.

Tadeusz RakPsycholog, psychoterapeuta, trener, wykładowca akademicki;

W zakresie diagnostyki psychologicznej posiada uprawnienia:

 • do prowadzenia badań psychologcznych kierowców - zaświadczenie nr S-056 wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
 • do prowadzenia badań w górnictwie - zaświadczenie nr 090 wydane przez Główny Instytut Górnictwa;
 • do prowadzenie badań psychologicznych sędziów, komorników, prokuratorów, kuratorów, pracowników zabezpieczenia technicznego, pracowników ochrony fizycznej oraz osób posiadających i ubiegających się o broń palną i gazową - licencja nr 175 wydana przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, zaświadczenie nr 2/2006 wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

W zakresie pracy terapeutycznej i treningowej posiada następujące przygotowanie:

 • absolwent trzyletniego stażu w zakresie terapii Gestalt – Kraków,1989-91r.
 • absolwent rocznego kursu Polarity – Kraków, 1989r.
 • absolwent Stażu Praktykanckiego NLP, prowadzonego przez trenera NLP Hermanna Müllera-Walbrodta, zakończonego licencją terapeuty-praktyka NLP (1990-1992r.)
 • absolwent kursu „Metaprogramy w działaniu” – prowadzonego przez Meta Master Trainer of NLP Christine Hall (USA) – 1995r.
 • absolwent kursu hipnozy, prowadzonego przez trenera Hermanna Müllera-Walbrodta, zakończonego licencją hipnoterapeuty NLP -1996r
 • absolwent kursu mistrzowskiego, prowadzonego przez trenera Hermanna Müllera-Walbrodta (94-96r.)
 • absolwent kursu trenerskiego, prowadzonego przez Meta Master Trainers of NLP Christinę Hall i Roberta Klausa (USA) – 1999r.

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu psychologicznych badań przydatności zawodowej.
Pracował w Hucie “Bobrek” w Bytomiu, Zespole Elektrociepłowni “Bytom”, KWK “Budryk” w Ornontowicach.
W latach 1990-2000 był właścicielem Pracowni Psychologicznej “Bytom-Bobrek”.
W roku 1990 założył Górnośląski Ośrodek Psychoedukacji NLP.

Pełnione funkcje:

 • w latach 1988-1992 przewodniczący Sekcji Psychoterapii i Treningów Grupowych przy Oddziale Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Katowicach;
 • w latach 1992-1995 wiceprezes Stowarzyszenia NLP w Polsce;
 • w latach 1996-1998 wiceprezes Oddziału Śląskiego Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków;
 • w latach 2011-2013 członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Psychoterapii.
 • od roku 2014 wykładowca na Uniwersytecie SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) Wrocław, Katowice.

Psycholożka, terapeutka, trenerka. Praktyk NLP i Mistrz-Praktyk NLP, Mistrz-Animator Dramy. W jej  kręgach zainteresowań znajduje się problematyka zaburzeń łaknienia i w tej dziedzinie zdobywa coraz większe doświadczenie. Prowadzi indywidualne zajęcia rozwojowe z dziećmi, rodzicami, młodzieżą, dorosłymi, ma doświadczenie w pracy diagnostycznej. Prowadzi kursy i szkolenia biznesowe, dramy, NLP, zajęcia w ramach Studium Artterapii, treningi rozwoju osobistego.

Licencjonowana psychoterapeutka The European Certificate Of Psychotherapy, trenerka, socjolog. Prowadzi psychoterapię indywidualną, pracuje jako trenerka z grupami rozwoju osobistego, m.in. z kobietami. Specjalizuje się w terapii uzależnień. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień.
Pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka”, kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz kurs specjalistyczny „Dysleksja Rozwojowa – teoria, diagnoza i terapia”. Zajmuje się diagnozą dojrzałości szkolnej, przyczyn niepowodzeń szkolnych, trudności w matematyce. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju, dla dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz warsztaty skutecznych umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii Biofeedback: - Certyfikat Trener EEG – Biofeedback I stopnia wystawiony przez Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu. - Certyfikat Trener EEG – Biofeedback II stopnia wystawiony przez Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu. - Posiada Certyfikat QEEG wystawiony przez Neurostimulus we Wrocławiu.
Psycholożka uprawniona do badań psychologicznych kierowców oraz na inne stanowiska zawodowe.
Psycholożka uprawniona do badań psychologicznych kierowców oraz na inne stanowiska zawodowe.

Prowadzi biuro ośrodka, zajmuje się sprawami administracyjnymi, koordynuje pracę ośrodka.

Copyright © 2013 Homosum - Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone.