HOMOSUM Ośrodek Psychoedukacji

HOMOSUM jest organizacją zrzeszoną w Polskiej Federacji Psychoterapii.
HOMOSUM jest zarejestrowaną placówką szkolnictwa niepublicznego.
HOMOSUM posiada status niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.
HOMOSUM jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

logo HOMOSUM
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.rodzinagk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.motylgk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.mostgk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.golebiegk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.drz_1000x300gk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.okna_1000x300gk-is-94.jpglink
Loading…

Badania dotyczące pozwolenia na broń

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia badań kompleksowych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz osób zajmujących się obrotem bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi.

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (art. 15 ust. 5 ) ( Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 53, poz. 549.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000r. w sprawie badan lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz.U.00.79.898)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz.U.02.150.1246)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
(Dz. U. Nr 158, poz 1563)

Badania prowadzimy w naszej placówce w Rybniku w terminie uzgodnionym z osobą badaną.

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00
tel. 32 422 86 07, 502 308 551

Adres placóweki:

Rybnik, ul. Św. Antoniego 10

Copyright © 2013 Homosum - Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone.