HOMOSUM Ośrodek Psychoedukacji

HOMOSUM jest organizacją zrzeszoną w Polskiej Federacji Psychoterapii.
HOMOSUM jest zarejestrowaną placówką szkolnictwa niepublicznego.
HOMOSUM posiada status niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.
HOMOSUM jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

logo HOMOSUM
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.rodzinagk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.motylgk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.mostgk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.golebiegk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.drz_1000x300gk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.okna_1000x300gk-is-94.jpglink
Loading…

SZKOLENIA DLA OŚWIATY:

zolty Ofertę adresujemy do nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz psychologów.

W trakcie kolejnych spotkań tematycznych uczestnicy poznają metody oraz techniki najbardziej przydatne na zajęciach z grupami dzieci i młodzieży – w pracy dydaktycznej i wychowawczej – pozalekcyjnej.

Po ukończeniu cyklu uczestnik otrzymuje certyfikat Ośrodka Psychoedukacji HOMOSUM, upoważniający do wykorzystywania poznanych sposobów pracy w swoim zawodzie – zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej (w pracy w szkole oraz w samodzielnej praktyce pozaszkolnej – w zakresie objętym szkoleniem).

zolty Cykl – PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z TRUDNOŚCIAMI SZKOLNYMI

 1. Wprowadzenie. Sposoby pracy: techniki NLP i dramy wykorzystywane w praktyce z dziećmi i młodzieżą szkolną (seminarium, trening).
 2. Kontakt i komunikacja w ujęciu NLP (trening i warsztat).
 3. Potrzeby i wartości dziecka i rodziny. Rozpoznawanie i odczytywanie z języka i zachowań (elementy seminarium, trening).
 4. Możliwości i granice wpływu na wychowanka w sytuacjach szkolnych ( seminarium, trening).
 5. Rodzaje trudności szkolnych dziecka. Sposoby odczytywania i radzenia sobie z nimi (trening, warsztat).
 6. Praca z dziećmi i młodzieżą z defektem uczenia się (m. in. dysleksja, dysortografia).
 7. Uczenie i motywowanie z pomocą dramy (drama dydaktyczna, socjodrama).

zolty Cykl – BAJKA I METAFORA

 1. Rozwój poprzez bajkę i metaforę – wprowadzenie – cz. I.
 2. Bajka i metafora w edukacji i w terapii – cz. II.
 3. Bajka i metafora w edukacji i w terapii – superwizja – cz. III.

zolty Cykl – SPECJALISTA W EDUKACJI

zolty Certyfikat z tytułem: „Specjalista w edukacji” może otrzymać osoba, która ukończyła:

 • kurs: Animator dramy,
 • cykl: Praca z dziećmi i młodzieżą z trudnościami szkolnymi,
 • cykl: Bajka i metafora.

zolty Certyfikat otrzymany w każdym z cyklów jest ważny dwa lata. Po upływie dwu lat można go uaktualnić, biorąc udział w jednym weekendowym spotkaniu z zakresu zastosowań w/w technik  w edukacji.

zolty UWAGA!
Tematy dotyczące specjalizacji mogą być realizowane na zamówienie instytucji oświatowych lub osób prywatnych w uzgodnionym uprzednio terminie i miejscu.

Copyright © 2013 Homosum - Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone.