HOMOSUM Ośrodek Psychoedukacji

HOMOSUM jest organizacją zrzeszoną w Polskiej Federacji Psychoterapii.
HOMOSUM jest zarejestrowaną placówką szkolnictwa niepublicznego.
HOMOSUM posiada status niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.
HOMOSUM jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

logo HOMOSUM
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.rodzinagk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.motylgk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.mostgk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.golebiegk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.drz_1000x300gk-is-94.jpglink
http://homosum.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.okna_1000x300gk-is-94.jpglink
Loading…

Drama teatralna

Metoda dramy i techniki ekspresji twórczej (ruchowe, werbalne i niewerbalne) służą, w tym ujęciu, pracy z określonym tekstem lub tematem wybranym przez wychowawcę, instruktora teatralnego lub reżysera (czasem przez zespół teatralny) w celu stworzenia inscenizacji teatralnej.

Praca, często przez zabawę, technikami dramowymi (tworzenie obrazów, pomników, rzeźb, ról ) pomaga w interpretacji zadanego uczestnikom tematu – na bazie stworzonego wcześniej scenariusza lub istniejącego już utworu literackiego.

W innym ujęciu, instruktor, wychowawca, pedagog dramowy, poszukuje wraz z grupą, z którą pracuje, poprzez wybrany temat, scenariusza. Wówczas grupa „pisze” poprzez dramę swój własny spektakl.

Techniki dramowe mogą też służyć do rozpoznania poziomu głębokości rozumienia wybranego przez instruktora lub zespół zagadnienia.

W pracy nad ekspresją, np. ruchu, wyrażania emocji – poprzez rolę – maskę czy w ćwiczeniach różnego typu – drama wydobywa z uczestników nowe odcienie emocjonalne, uczy swobodnego wyrażania siebie poprzez ruch.

Po zaliczeniu wszystkich spotkań uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia, które uprawnia, po zaliczeniu trzech dodatkowych warsztatów metodycznych, do zdobycia certyfikatu z tytułem Animator dramy teatralnej.

 

Cena jednego warsztatu: 220,00 zł. (patrz: tabelka promocji)

Terminy określamy na zamówienie firm i instytucji.

Copyright © 2013 Homosum - Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone.